Kasinonas flaggskepp, roulette, är ursprungligen ett franskt spel. Redan i slutet av 1700-talet spelade man former av roulette, men spelet har utvecklats mycket sedan dess och är nu ett av det mest klassiska kasinospelen.

Roulette finns i flera varianter. Den franska rouletten är vanligast i Monte Carlo och i Las Vegas hittar man amerikansk roulette. I Europa och övriga världen är en blandning av de två vanlig, där man använder det franska hjulet tillsammans med det amerikanska spelbordet som är mindre och enklare än det franska.

Roulette

Namnet roulette betyder ”litet hjul” och det är hjulet som är det utmärkande för spelet, där man ska gissa på vilket nummer mellan 0 och 36 den lilla roulettekulan kommer att landa på.
Du gör din insats genom att placera dina spelmarker på bordet där layouten ger flera olika möjligheter till insatser. Dels kan du lägga din insats på ett enda nummer, och går detta nummer in vinner du 35 gånger pengarna. Vill du ha större vinstchans mot en proportionerligt mindre vinstutdelning kan du satsa dina pengar på två på layouten intilliggande nummer, en s så kallad ”split”. Då blir vinsten 17 gånger pengarna om något av dina två nummer är det vinnande. Observera att två på layouten intilliggande nummer inte ligger bredvid varandra i hjulet.

Övriga typer av insatser och deras vinstutdelning:

  • Straight-up: Hela insatsen på ett nummer 35:1
  • Split: Satsa på två nummer 17:1
  • Street: Tre nummer i rad 11:1
  • Corner: I krysset mellan fyra nummer 8:1
  • Six-line: På kanten, satsa på sex nummer 6:1
  • Dussin: Satsa på nr 1-12, 13-24, 24-36 2:1
  • Kolumn: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 2:1
  • 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 2:1
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 2:1
  • Enkel chans: Högt/lågt, udda/jämnt, rött/svart 1:1

Om nollan blir vinnande nummer förlorar spelare som satsat på dussin, kolumn eller enkel chans hälften av sin insats.

Spelare som satsar ett stort antal marker varje spin växlar till sig roulettemarker av en viss färg av croupieren, för att hindra förväxlingar om vems marker som ligger på vinnande nummer. Varje spelbord har en minimuminsats och färgmarkerna måste vara av minst detta värde. Minimuminsatsen på enkla chanser, dussin och kolumner är vanligtvis högre än den på nummer.

En spelomgång börjar med att croupieren deklarerar ”era insatser tack” och sedan spinner kulan. Strax innan kulan trillar ner i hjulet kommer croupieren att ropa ”inga fler insatser”. När kulan trillat ner markerar croupieren vinnande nummer, plockar bort förlorande insatser och delar ut vinster. Först när croupieren plockat bort markören för vinnande nummer kan spelarna börja lägga nya insatser och nästa spel initieras.